Hírek

Jubilejný školský rok komlóšskej školy

2018.09.28.

Jubilejný školský rok komlóšskej školy

 September je mesiac, keď si žiaci opäť sadajú do školských lavíc a s radosťou sa stretávajú so svojimi spolužiakmi, priateľmi, učiteľmi. Sú plní letných zážitkov a krásnych spomienok na chvíle bezstarostného oddychu.

ďalej

Nový školský rok 2018/2019 v novomestskej slovenskej škole a internáte

2018.09.28.

Nový školský rok 2018/2019 v novomestskej slovenskej škole a internáte

Nový školský rok 2018/2019 v novomestskej slovenskej škole a internáte začal 3. septembra. Do lavíc spoločne zasadlo 134 žiakov, z toho 16 prváčikov.

ďalej

Otvorenie šk. r. 2018-19 obrázkami - Budapest

2018.09.28.

Otvorenie šk. r. 2018-19 obrázkami - Budapest

Slávnostné otvorenie školského roka sa konalo 3. septembra 2018.

ďalej

Deň hier v čabianskej slovenskej škole

2018.09.28.

Deň hier v čabianskej slovenskej škole

Prvý deň po letných prázdninách prebehol na Slovenskom gymnáziu, základnej škole, materskej škole a kolégiu v Békešskej Čabe úplne inak, ako to bývalo v prechádzajúcich rokoch.

ďalej

Oslávme spolu 300. narodeniny Békešskej Čaby!

2018.06.22.

 Oslávme spolu 300. narodeniny Békešskej Čaby!
Domáca slovenská komunita
oslavuje 7. júla 2018
DŇOM SLOVÁKOV V MAĎARSKU

Program:
07. 07. (sobota)
10.00 Predstavenie knihy Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe v Slávnostnej sieni Radnice (Námestie sv. Štefana č. 7)
13.30 Ekumenická pobožnosť v Malom evanjelickom chráme (Lutherova ul. č. 1)
Slávnostné prejavy
Odovzdanie vyznamenania Celoštátnej slovenskej samosprávy Za našu národnosť
Účinkuje husľová virtuózka Anikó Áchim Kovács
16.00 Odovzdanie Ceny Štefana Lamiho
Cez hory, cez doly - galaprogram Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (Námestie sv. Štefana, javisko)
19.00 Slovenský ples na dvore Domu slovenskej kultúry (Kossuthovo námestie č. 10)

Sprievodné podujatia:
Dolnozemský jarmok za účasti slovenských remeselníkov z Rumunska a zo Srbska (Námestie sv. Štefana)
Gazdovský dvor vo dvore a v reštaurácii Domu slovenskej kultúry (Hrabalova piváreň, ochutnávka tradičných slovenských jedál)
Čabianske výšivky a tkaniny v priestoroch Domu slovenskej kultúry a v Áchimovej sieni Slovenského oblastného domu - práce Výšivkárskeho krúžku Rozmarín, viacnásobného laureáta ocenenia Granátové jablko
Prehliadka Slovenského oblastného domu spojená s kultúrnym programom (Garayho ul. č. 21)
Harruckernova historická cesta s desiatimi zastávkami s kultúrnym programom


Ďalšie slovenské programy víkendu:

6. 7. (piatok)
19.00 Odovzdanie sochy Jánošíka na dvore Domu slovenskej kultúry (Kossuthovo nám. č. 10)
20.30 Tanečná inscenácia sarvašského Cervinus Teátra Janko Drotár (Nádvorie Radnice)

7. 7. (sobota)
15.00 Príchod Čabänov (Nám. Korzó – Nám. sv. Štefana)
15.30 Slávnostné otvorenie festivalu na javisku (Nám. sv. Štefana)

8. 7. (nedeľa)
8.45 Služby Božie v slovenskom jazyku v Malom evanjelickom chráme
11:00 Gazdovský dvor vo dvore a v reštaurácii Domu slovenskej kultúry

Vydavateľom letáku je Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (1114 Budapešť, Fadruszova ul. č. 11/a)
Za vydanie zodpovedá: Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka