Jubilejný školský rok komlóšskej školy

2018.09.28.

Jubilejný školský rok komlóšskej školy

 September je mesiac, keď si žiaci opäť sadajú do školských lavíc a s radosťou sa stretávajú so svojimi spolužiakmi, priateľmi, učiteľmi. Sú plní letných zážitkov a krásnych spomienok na chvíle bezstarostného oddychu.

V podobnej atmosfére sa začal školský rok 2018/2019 aj v Slovenskej dvojjazyčnej základnej škole v Slovenskom Komlóši. Prítomných privítala riaditeľka inštitúcie Zuzana Lauková 3. septembra ráno v telocvični školy, kde sa konalo slávnostné otvorenie nového školského roka. Podujatie navštívila aj primátorka mesta Dr. Rita Garayová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Dr. Zuzana Liborová a evanjelický farár Attila Szpisák. Hosťov privítali prváci recitovaním milých básní.

Riaditeľka informovala prítomných o najdôležitejších údajoch a plánoch školy do budúcna. Nový školský rok začína 158 žiakov v deviatich triedach a v piatich družinových skupinách. Výchovno-vzdelávaciu činnosť bude vykonávať 16 učiteľov. Vyučovanie slovenčiny bude i naďalej vo veľkej miere napomáhať hosťujúca učiteľka Mária Hanková. Okrem vyučovacích hodín čakajú žiakov aj v tomto roku rôzne záujmové a športové krúžky, z ktorých si každý môže vybrať podľa svojej vôle.

Riaditeľka zvlášť privítala prvákov, ktorí s očakávaním a záujmom sedeli na lavičke uprostred telocvične. V tomto roku 25 malých dievčat a chlapcov začína svoju školskú dochádzku na základnom stupni. Rodičia ich sledovali s veľkou radosťou a hrdosťou, veď sa začína dôležitá a pekná etapa života ich detí.
Zuzana Lauková sa prihovorila aj ôsmakom, pre ktorých sa začína takisto dôležité obdobie, veď v tomto školskom roku sa rozlúčia so školou a začnú život stredoškolákov.

V komlóšskej slovenskej škole toto bolo už sedemdesiate otváranie školského roka. Žiaci a pedagógovia inštitúcie sa pripravujú na oslavu tohto významného jubilea. Pri tejto príležitosti v máji usporiadajú galaprogram za účasti všetkých umeleckých telies Detského umeleckého súboru Harmónia.
Riaditeľka nový školský rok otvorila už známymi slovami, podľa ktorých čas prežitý v škole, v školských laviciach je najkrajším obdobím života. Dúfame, že tomu aj tak bude!

  

  

VISSZA