Nový školský rok 2018/2019 v novomestskej slovenskej škole a internáte

2018.09.28.

Nový školský rok 2018/2019 v novomestskej slovenskej škole a internáte

Nový školský rok 2018/2019 v novomestskej slovenskej škole a internáte začal 3. septembra. Do lavíc spoločne zasadlo 134 žiakov, z toho 16 prváčikov.

Na základe pohlavia sa pomer školákov zvrtol v prospech chlapcov, ktorých je 78, dievčat je 56. V harmonograme podujatí nového školského roka okrem tradičných programov je aj pokračovanie projektu Erasmus+. V rámci programu novomestská slovenská škola v roli koordinátora realizuje trojročné vzdelávacie strategické partnerstvo šiestich krajín EÚ s cieľom rozvíjať základné zručnosti žiakov v čítaní a písaní. Obsahovo, ale najmä finančne činnosť žiakov v škole podporujú dve civilné organizácie: žiacka športová jednota „Bystrá jašterička” a „Nadácia za deti novomestskej školy”. Dôležitým cieľom školského roka pre končiacich žiakov naďalej zostáva absolvovanie jazykovej skúšky, aktívna účasť na súťažiach a ich úspešné prijatie na vybrané stredné školy.

  

VISSZA