Otvorenie šk. r. 2018-19 obrázkami - Budapest

2018.09.28.

Otvorenie šk. r. 2018-19 obrázkami - Budapest

Slávnostné otvorenie školského roka sa konalo 3. septembra 2018.

Počet detí v školskom roku 2018/2019

  • materská škola 46 + 5 detí neskôr (keď dovŕšia 3 roky)

  • základná škola 98

  • gymnázium 48

  • internát 104


Počas letných školských prázdnin vďaka podpore Ministerstva ľudských zdrojov v kolégiu našej inštitúcie sa začala rekonštrukcia. Zatiaľ sa obnovila kuchynka materskej školy. Odovzdanie obnovených internátnych a školských sanitárnych blokov, ako i nových priestorov odborného kolégia sa uskutoční ešte v tomto roku. Vďaka úspešneho súbehu, ktorý sme podali na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v septembri obohatí infokomunikačné vybavenie školy 12 tabletmi.
Od septembra v priestoroch našej inštitúcie odštartuje Budapeštianské slovenské odborné kolégium pre univerzitných poslucháčov.
Okrem učenia čaká našich žiakov a študentov aj v tomto školskom roku veľa zaujímavých školských a mimoškolských programov, z ktorých na tomto mieste vyzdvihnem iba niekoľko noviniek:

  • v septembri sa uskutoční projekt V4 v rámci ktorého odbavíme šporové podujatia

  • vďaka Zväzu Slovákov v Maďarsku tiež v septembri budú naši žiaci druhého stupňa základnej školy, ako i gymnazisti účastníkmi týždňového programu Škola v prírode na Slovensku

  • so slovenským gymnáziom v Békéšskej Čabe uskutočníme projekt „Vnútorný Erasmus”.

Domnievame sa, že aj tieto programy prispejú k úspešnosti výchovno-vzdelávacej činnosti v našej inštitúcii.

  

VISSZA