Deň hier v čabianskej slovenskej škole

2018.09.28.

Deň hier v čabianskej slovenskej škole

Prvý deň po letných prázdninách prebehol na Slovenskom gymnáziu, základnej škole, materskej škole a kolégiu v Békešskej Čabe úplne inak, ako to bývalo v prechádzajúcich rokoch.

Kým v školskej jedálni predstavovala riaditeľka inštitúcie Edita Pečeňová nové logo školy, vítala prváčikov a prihovárala sa aj ich rodičom, žiaci ostatných tried základnej školy i gymnázia už sedeli v triedach a oboznamovali sa prostredníctvom triednych učiteľov s tým, čo ich počas tohto školského roka čaká. Dozvedeli sa napríklad, kto ich bude v tomto roku učiť, aký budú mať rozvrh, ako sa budú môcť zdokonaľovať v slovenskom jazyku, keďže v škole už budú pôsobiť dvaja hosťujúci učitelia zo Slovenska. Po troch rokoch totiž do školy prichádza učiť zo Slovenska Zuzana Benková, ktorú mladší žiaci už poznajú. Našťastie, to sedenie v triedach nebolo v tento deň až také dlhé. Keď sa žiaci dozvedeli, čo je potrebné, vystriedali prváčikov v školskej jedálni. Prváčikovia obdarovaní darčekmi od mesta Békešská Čaba a združenia rodičov školy sa vydali so svojou učiteľkou popoludňajšieho vyučovania Katalin Korcsolyánovou na prvú prechádzku po škole. Kým sa oboznámili so všetkým, čo kde je a na čo to slúži, ich rodičia zaujali miesta v školských prváckych laviciach a s učiteľkou dopoludňajšieho vyučovania Alžbetou Szoszkiovou pripravovali všetko, čo budú ich deti v škole v nasledujúcich dňoch, týždňoch i mesiacoch potrebovať. Školská jedáleň sa zatiaľ zmenila na jednu veľkú tvorivú dielňu a priľahlý školský dvor na herňu. Celá základná škola si to užívala! Učiteľom prišli v rámci projektu EFOP na pomoc členovia Spoločnosti pre ochranu ľudovej kultúry v Békešskej župe. Deti pod ich vedením tancovali, vyšívali a modelovali. K žiakom základnej školy sa pridali na krátky čas i gymnazisti, aby sa aj oni zapojili do tanca, ale potom sa vrátili do triedy a pozerali slovenské filmy o škole.

Zatiaľ čo sa toto všetko odohrávalo v školskej jedálni, prváčikovia zamierili do telocvične. Tam sa stretli so svojimi rodičmi a začali sa spolu hrať. Pri loptových hrách nechýbali smiech a dobrá nálada.

Členovia Spoločnosti pre ochranu ľudovej kultúry v Békešskej župe sa budú objavovať v škole počas celého roka. Budú totiž viesť krúžok ľudovej kultúry, zamerajú sa aj na slovenskú ľudovú kultúru a chystajú prezentovať práce žiakov na niekoľkých výstavách v škole.

Ukázalo sa, že tento nový projekt prvého školského dňa po veľkých prázdninách mal úspech u všetkých zúčastnených. Nech teda radosť, tvorivosť a elán nechýbajú celému spoločenstvu školy počas celého školského roka!

Autor: Ján Pitoňák
Foto: autor

   

  

VISSZA