Komunita

MaSzFiSz 30.

2019.12.12.

 V čase založenia OSMM si zakladatelia stanovili ciele výchovy, zachovania a odovzdávania slovenskej kultúry v Maďarsku k slovenskej mládeži v Maďarsku. O tridsať rokov neskôr sa ciele nezmenili a pokračujúce rozširovanie organizácie je zárukou toho, že sa v budúcnosti budú naďalej používať slovenské kultúrne hodnoty, miestne tradície a slovenského jazyka.

MaSzFiSz 30.

2019.12.09.

 Pri príležitosti 30. výročia založenia OSMM sa okrem oslavovaní úspechov za predošlých troch desaťročiach, diskutovalo sa aj o budúcnosti organizácie a o stanovených cieľoch.

Püski Bence

2019.11.26.

 OSMM oslavovalo 30. výročie svojho založenia. Pri tejto udalosti v Békešskej Čabe sa stretávali zakladatelia, bývalí i terajší členovia organizácie, aby si spolu mohli spomenúť na predošlých udalostiach, dosiahnutých výsledkoch a úspechoch.

MaSzFiSz 30.

2019.11.22.

 30. výročie založenia OSMM prinieslo okrem spomínaných úspechov, príležitosť pre terajších členov predsedníctva organizácie diskutovať o aktuálnych úlohách a budúcich plánoch a zblížiť sa starších a mladších členov.