Püski Bence

2019.11.26.

 OSMM oslavovalo 30. výročie svojho založenia. Pri tejto udalosti v Békešskej Čabe sa stretávali zakladatelia, bývalí i terajší členovia organizácie, aby si spolu mohli spomenúť na predošlých udalostiach, dosiahnutých výsledkoch a úspechoch.

VISSZA